מרים ילן-שטקליס חכיתי , חכיתי , בכיתי , בכיתי , ומי לא בא ? מיכאל . והוא הבטיח פעמים שיבוא אחר הצהרים ומי לא בא ? מיכאל . שמלה לבשתי יפה מאוד , וסנר , בו רקום אפרוח ורד . ומי לא בא ? מיכאל . והבבות כלן לישן השכבתי . חשבתי : שלא תדענה - שלא תפרענה - אותי ואת מיכאל . ובחלון ישבתי , והקשבתי , וחשבתי - מיכאל . ובגזזטרה עמדתי , ולחצר ירדתי , וחרדתי - מיכאל . והוא לא בא . והוא לא בא . מיכאל . מחר אלך השכם בבקר אל הגן , ואשב לי , ואבכה לי כל הזמן . מיכאל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית