לפי הדת היהודית יום השבת שונה משאר הימים בשבוע . בספר בראשית כתוב שאלקים ברא את העולם בששה ימים . ביום השביעי הוא שבת מכל מלאכתו , כלומר הוא הפסיק את עבודתו . לכן השבת היא יום מנוחה קדוש . שאר הימים בשבוע הם ימי חל - ימים רגילים . בשבת המבגרים לא הולכים לעבודה והילדים לא הולכים לבית הספר . השבת קבלה את השם " שבת , "המלכה ובאמת כבר ביום ששי מתכוננים לקראתה כמו לקראת בקור של אורחת חשובה . ביום ששי לפנות ערב אומרים שהשבת " , "נכנסת ובשבת בערב אומרים שהיא " . "יוצאת אבל לא צריך לדאג ! האורחת החשובה הזאת חוזרת בכל שבוע . כל משפחה מקבלת את השבת בדרך שונה . בבתים רבים כל בני המשפחה אוכלים ביחד ארוחה חגיגית בערב שבת . ישנם בתים שבהם מדליקים נרות שבת , עושים קדוש ושרים שירים לכבוד שבת . עיבוד על-פי מקורות שונים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית