נעמי שמר בראש השנה , בראש השנה פרחה שושנה אצלי בגנה בראש השנה סירה לבנה עגנה לה בחוף פתאם . בראש השנה , בראש השנה לבנו ענה בתפלה נושנה שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה-לה היום . יפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה-לה היום . בראש השנה , בראש השנה פרחה עננה ברקיע הסתו בראש השנה , כנר-נשמה עלה בש ה חצב . בראש השנה , בראש השנה לבנו ענה בתפלה נושנה שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה-לה עכשו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית