בחוברות מפתח הקסם 3 , 2 , 1 מופיעים טקסטים משני סוגים : ייעודיים המשרתים את תהליך רכישת הקריאה , ואותנטיים-אמנותיים ממיטב יצירות הספרות בהתאמה לגיל הלומדים . מכיוון שהתלמידים עדיין אינם יכולים לקרוא את הטקסטים הספרותיים , הם מופיעים תחת הכותרת " מה נשמע היום" ומיועדים להקראה של המורה . הפעילויות הנלוות אליהם מאוירות . ( לקראת סוף חוברת , 3 עם השלמת רכישת הקריאה , מופיעים טקסטים אותנטיים המיועדים לקריאה של התלמידים , והפעילויות הנלוות מוגשות בכתב . ( הטקסטים הקשורים לעונות השנה , לחגים ולמועדים מרוכזים כולם בחוברת " קוראים עם , "קסם בשער הראשון ששמו " ימים מיוחדים בלוח . "השנה הטקסטים הקשורים לסתיו , לחורף ולחגים עד פסח ועד בכלל מופיעים תחת " מה נשמע היום" ומיועדים להקראה ; נלוות אליהם פעילויות באיורים ובכתב באופן מדורג . הטקסטים למועדים ולעונות שאחרי פסח מיועדים לקריאה של הילדים , בהנחה שהרוב המוחלט של התלמידים כבר מסוגלים להתמודד עם הטקסטים בכוחות עצמם . לפיכך , במהלך השנה כדאי לשמור את חוברות " קוראים עם קסם" בכיתה , ולפנות אל הטקסטים המתאימים עם פרוס חג או עונה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית