א . שאלות פענוח - לאחר קריאת משפטים או קטע , הציגו שאלות ממקדות , שהתשובות עליהן יהיו קריאת המילה , המשפט או השורה . דוגמות : איפה המילה ... כתובה , ? איפה מילה המתחילה ב ... כתובה , ? איפה מילה שיש בה הצליל ... כתובה , ? איפה מילה שמסתיימת בצליל ... כתובה , ? איפה מילה שהיא ההפך מ ... כתובה ? ב . משחקי חריזה - מילים שאפשר להוסיף לדקלום ( למשל : " יונתן / הקטן / יהיה גנן , ( " ,... / או מילים שאפשר להוסיף לשיר שקראתם לילדים ( מודעות פונולוגית . ( ג . " הצלמים" - אפשר לבנות כרטיסי הברקה : תמונה / ציור ובמקביל בכרטיס נפרד - מילה . התלמידים מתאימים תמונה למילה , מנסים " לצלם" את המילה , מסתירים אותה , וכותבים אותה מן הזיכרון ( זיכרון חזותי . ( ד . יש מילה כזו בעברית ? - אפשר לבנות משחק כרטיסיות : על סדרת כרטיסים אחת כותבים מילים בצורתן הבסיסית ללא ניקוד ( למשל : זמר , גנן , צייר ;( על סדרת כרטיסים אחרת כותבים סיומות של מילים ( למשל : -ה , -ת , -ים . ( הילדים מתאימים מילה בסיסית לסיומת , ובודקים את עצמם ( מודעות מורפולוגית . ( ה . מילים חלופיות - כותבים על כרטיסיות מילים אלטרנטיביות שמתאימ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית