כפולת הא"ב - בסוף חוברת 1 נמצאים דפים קשיחים ובהם אותיות הא"ב וסימני הניקוד . התלמידים יוכלו לגזור אותם ולתרגל את הצירופים הנלמדים . אביזרים למורה . 1 כרטסת הא"ב - 30-כ כרטיסיות גדולות ובהן כל אותיות הא"ב , כל סימני הניקוד הנלמדים וכרטיסיות מצוירות לכל אות ( ציור ומילה באות הפותחת . ( . 2 מדבקות - מדבקות עם איור של קסם , היכולות להינתן כמשוב חיובי על התקדמות או לפי ראות עיני המורה . . 3 כרטיסי דמויות 10 - כרטיסים עם איורי הדמויות הראשיות ושמותיהן . . 4 כרזות - מארז כרזות גדולות לדיון ולשיחה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית