לכל חוברת נכתב מדריך מלווה . כדי להקל על המורים , במדריך לחוברות 3-1 עמודי החוברת מצולמים בהקטנה , ובכל עמוד יש הערות והנחיות המסבירות כיצד לעבוד בחוברת . בתוספת הצעות לפעילויות נוספות . בסוף כל מדריך יש מבדקים ודפים למיפוי הכיתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית