בכל תת-יחידה לומדים צליל שהוא חלק ממילת הבסיס ( תמר , ברק וכדומה . ( בתת יחידה לומדים את האות ( והאות הסופית , אם יש ) ואת סימני הניקוד המייצגים את אותה התנועה . דוגמה : המילה תמר מתפרקת 3-ל התת-יחידות ( השיעורים ) האלה : ת , ת / ת מ , ם , מ / מ ר , ר / ר בכל תת-יחידה ההקניה מובנית בהדרגה , ומובילה את התלמידים לשליטה מלאה בהכרת האות וסימני הניקוד של ההברה . תחילה מקבלים את המילה השלמה ואת פירוקה להברה הנלמדת , ובהמשך יש פעילויות וכתיבה של האות , המלוות בקריאת ההברות על-ידי מקהלה . לפיתוח המודעות הפונולוגית מציגים רביעיות איורים . ברביעיות אלה צריך לזהות את הצליל שנלמד בתחילת המילה , בסופה או בתוכה . ולבסוף - חזרה בדרך משחקית ובהקשרים רחבים יותר : צירופי מילים , משפטים , קטעים . דוגמה לרצף של תת-יחידה ( חוברת : ( 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית