" מפתח הקסם" מיועדת להוראת הקריאה , הכתיבה , ההאזנה והדיבור . היא מבוססת על תכנית הלימודים של משרד החינוך . מטרות התכנית הן להקנות את כישורי הקריאה והכתיבה הבסיסיים לכלל תלמידי כיתה א , בדרך ייחודית , קלה ופשוטה ובאמצעות מפגש עם טקסטים איכותיים בסוגות שונות . בתכנית הושקעו מאמצים מכוונים לטיפוח השיח האורייני הדבור כחלק אינטגראלי מהוראת העיקרון האלפביתי ומחיזוק שטף הקריאה . לחוברות "מפתח הקסם" יש גם גרסה דיגיטלית בכותר ספרי לימוד ( ראו פירוט בהמשך . ( יתרונות "מפתח הקסם" . 1 " מפתח הקסם" היא תכנית קריאה בשיטת הוראה ייחודית . לפי שיטה זאת התלמידים רוכשים קריאה 3-ב מהלכים , בדרך קלה , פשוטה ולא מייגעת . הקניית האותיות וסימני הניקוד נעשית בדרך הדרגתית , על-ידי אנליזה ועל-ידי סינתזה של מילים ומבעים . השיטה מתאימה ליכולות ההתפתחותיות של התלמידים בכך שאינה מעמיסה על הזיכרון , ובמקביל היא מאפשרת לתלמידים ליצור הכללות המקלות על רכישת הפענוח . על עקרונות השיטה ראו בהמשך ( עמ' . ( 8 . 2 " מפתח הקסם" פותחה בהלימה לתכנית הלימודים של החינוך הלשוני ולנספח יצירות הספרות של משרד החינוך ( יולי , . ( 201...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית