מהדורה מעודכנת ראשית קריאה וכתיבה 1 מדריך למורה המהדורה המעודכנת של מפתח הקסם מבוססת על המהדורה המקורית בתוספת יצירות ספרות וטקסטים נוספים בהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך ( נובמבר , . ( 2011 ניהול תחום שפות במטח : ד"ר נעמי גורבט ד"ר מיכל שלייפר ( במהדורה המקורית ) כתיבת המדריך : נירה לוין שרה ליפקין , ד"ר מיכל שלייפר , מירה אואן , מיכל טולדנו ( במהדורה המקורית ) קריאה ועריכה : חיה יצחקי ביצוע גרפי : שירה בכר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית