. 1 לפניכם כמה זוויות . כתבו אילו זוויות גדולות . 90 ° –מ . 2 הגדלים של הזוויות במשולש שבסרטוט הם : . 18 ° , 42 ° , 120 ° התאימו את המידות אל הזוויות במשולש . . 3 במצולע שבסרטוט סומנה זווית . העריכו את גודל הזווית : א . יותר 90 ° –מ ב . פחות 90 ° –מ ג . 90 ° ד . אי–אפשר לדעת . * משימות 6-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס"ג , 2002 - עמ' 40 , 38 © . 41–ו כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . . 4 נתון ש– DC הוא ישר . בכל סעיף כתבו את הגודל של הזווית המסומנת בסימן שאלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית