מה נלמד ? מיון משולשים לפי צלעות ולפי זוויות סרטוט משולשים לפי נתונים קשר בין אורכי צלעות של משולש מיון משולשים לפי צלעות ולפי זוויות דיון 1 א . מיינו את המשולשים שלפניכם לפי צלעותיהם : משולש שונה–צלעות , משולש שווה–שוקיים , משולש שווה–צלעות . ב . מיינו את המשולשים לפי זוויותיהם : משולש ישר–זווית , משולש קהה–זווית , משולש חד–זוויות . ג . היעזרו בטבלה ומיינו את המשולשים שבסרטוט מיון כפול : לפי צלעות ולפי זוויות . נסו לסרטט משולשים משלכם למשבצות שנשארו ריקות . אם לא הצלחתם - הסבירו מדוע . דיון 2 נסו לסרטט משולשים המתאימים לתיאורים הבאים . אם הצלחתם - קבעו את סוג המשולש שסרטטתם , ובדקו אם אפשר לסרטט משולש מתאים מסוג נוסף . א . משולש ששתיים מזוויותיו ישרות . ג . משולש ששתיים מזוויותיו חדות . ב . משולש ששתיים מזוויותיו קהות . ד . משולש שיש בו רק זווית חדה אחת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית