מה נלמד ? זיהוי פתרונות של משוואה פתרון משוואות הכוללות שברים 1 בכל סעיף קבעו אם x = -2 הוא פתרון של המשוואה . תזכורת המספרים שהצבתם במשוואה יוצרת שוויון מספרי נקראים פתרונות של המשוואה . דוגמה x = -5 הוא פתרון של המשוואה , 4 - x = ( 2 + x ) 2 כי אם נציב x = -5 במשוואה - יתקבל שוויון מספרי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית