מה נלמד ? קווים עולים וקווים יורדים תחומי עלייה וירידה של גרף ניתוח השתנות בעזרת מדרגות דיון 1 מר ריבלין יצא מביתו והלך לחנות . הוא ערך קניות בחנות , ואז חזר הביתה . במערכת הצירים שלפניכם מסומנים שלושה תחומים לפי האירועים בסיפור . בכל תחום כתבו כיצד המרחק מהבית משתנה : גדל , קטן או אינו משתנה . דיון 2 א . לפניכם שלושה קווים המתארים את הטענה : "המרחק מהבית גדל במשך . "הזמן מה משותף לקווים האלה ? ב . לפניכם שלושה קווים המתארים את הטענה : "המרחק מהבית קטן במשך . "הזמן מה משותף לקווים האלה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית