מה נלמד ? השוואת מצבים המיוצגים כנקודות במערכת צירים תיאור סיפורים ( מצבים ) בגרפים ובטבלאות דיון 1 שש מכוניות יצאו לדרך באותו הזמן . כל נקודה במערכת הצירים שלפניכם מתארת את זמן הנסיעה של המכונית ואת אורך הדרך שעברה המכונית מתחילת הנסיעה . א . האם מכונית F נסעה פחות זמן ממכונית ? B הסבירו . ב . האם מכונית A עברה דרך ארוכה יותר ממכונית ? E הסבירו . ג . איזו מכונית נסעה זמן קצר יותר ? ד . איזו מכונית עברה את הדרך הקצרה ביותר ? איזו מכונית עברה את הדרך הארוכה ביותר ? ה . תארו את ההבדלים בין הנסיעה של מכונית C לנסיעה של מכונית . E איזו מהן נסעה מהר יותר ? אפשר להציג מידע בצורה חזותית על ידי סימון נקודות במערכת צירים מתאימה . דוגמה במשימה 1 מתואר מידע על זמן הנסיעה ואורך הדרך . 2 א . חשבו את ההיקף ואת השטח של כל אחת מהצורות . אורך הצלע של כל משבצת מייצג 1 ס"מ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית