שאלה 6 . 1 ציירו את כל העצים השונים בעלי שלושה קדקודים , ומתוכם בחרו את כל העצים שיש בהם בדיוק שני קדקודים בעלי דרגה . 1 שאלה 6 . 2 א . ציירו את כל העצים השונים בעלי 6 קדקודים . ב . בכל עץ שמצאתם בסעיף א' מנו את מספר הקדקודים בעלי דרגה . 1 ג . בכל עץ שמצאתם בסעיף א' מצאו את הקשתות המפרידות . שאלה 6 . 3 לפניכם טענה ! אם בגרף פשוט כלשהו G דרגתו של כל קדקוד היא לפחות , 2 אזי בגרף G אין קשת מפרידה . קבעו אם הטענה הזאת נכונה , ונמקו את תשובתכם . שאלה 6 . 4 לפניכם טענה י אם בגרף פשוט כלשהו G דרגתו של כל קדקוד זוגית , אזי אין קשת מפרידה . קבעו אם הטענה הזאת נכונה , ונמקו את תשובתכם . שאלה 6 . 5 זהו בגרף שלהלן את כל הקשתות המפרידות . שאלה 6 . 6 ציירו את כל העצים הפורשים שבגרפיס שלהלן ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית