בפרק זה נתוודע אל בעיה ממשית בחקר הביצועים ונציג לה פתרונות אפשריים שונים . להלן הצגה של הבעיה ושל פתרונותיה ( האלגוריתמים ) השונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית