פתרון לשאלה 5 . 1 משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד היעד E הוא , 4 והמסלול הוא : •< : - ^ - ? f A—! - >? # —!—> משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד היעד ם הוא , 5 והמסלול הוא A—^ B—^ C—^ E—^ D משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד היעד F הוא , 6 והמסלול הוא : A—^ B—^ C—^ E—^ D—^ F פתרון לשאלה 5 . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית