עד כה הכרנו שיטות למציאת מסלולים קצרים ביותר מקדקוד מקור יחיד . בסעיף זה נכיר שיטות שונות למציאת מסלולים קצרים ביותר בין כל זוגות הקדקודים בגרף . אלגוריתם דיקסטרה למציאת מסלולים קצרים ביותר בין כל הזוגות : בפרק הקודם הכרנו את אלגוריתם דיקסטרה למציאת מסלולים קצרים ביותר מקדקוד מקור יחיד . עתה נפעיל את אלגוריתם דיקסטרה n פעמים כאשר , n = \ V \ ובהפעלה / -ה -ית קדקוד המקור היחיד יהיה קדקוד / עבור . 1 אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית