דוגמה ליישום האלגוריתמים שנלמדו בסעיף הקודם היא פתרון לבעיית תכנון פרויקטים . כל הבעיות חוץ מהפשוטות ביותר , ניתנות לחלוקה לתתי-בעיות הנקראות פעילויות . לדוגמה , סטודנט שלומד לקראת תואר במדעי המחשב חייב ללמוד מספר קורסים . במקרה זה הבעיה היא לקבל את התואר , והפעילויות הן הקורסים שהוא צריך לקחת . בטבלה שלהלן מפורטים כל הקורסים שיש ללמוד כדי לקבל תואר במדעי המחשב , באוניברסיטה מסוימת . לפי דרישות-הקדס של קורס מסוים , שהקוד שלו , C i הסטודנט חייב ללמוד את כל הקורסים הרשומים בדרישות-הקדם של הקורס C , לפני שהוא מתחיל ללמוד את הקורס . C i חלק מן הקורסים נלמדים בלא תלות בקורסים אחרים , ואילו לחלק מן הקורסים ישנם תנאים מקדימים ( דרישות-קדם . ( כך למשל , סטודנט יכול ללמוד אלגברה לינארית ( C ) 1 3 ללא תלות בקורסים אחרים , ולעומת זאת הוא יכול ללמוד את הקורס מבני נתונים ( C ) רק 8 לאחר שסיים את לימודיו בשני הקורסים ! מבוא למדעי המחשב ( C , ) ו חדוו"א . ( C ) 2 4 את יחס הקדימויות ניתן לייצג בגרף מכוון , שקדקודיו מייצגים קורסים והקשתות המכוונות מייצגות את סדר הקדימות . קשת מכוונת ( u , v ) פירושה שי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית