ישנן מספר שיטות ( אלגוריתמים , ( למציאת מסלולים אופטימליים ברשת מקדקוד המקור ליתר הקדקודים . בסעיף הזה נציג את אלגוריתם דיקסטרה . ( Dijkstra ) נתונה הרשת G = ( V , E ) עם פונקציית המשקל , W : E ^> R + כלומר , לכל קשת מתאימים משקל חיובי . ? להלן מספר הנחות והגדרות לצורך הפעלת האלגוריתם א . נניח שהגרף מיוצג בעזרת מטריצת סמיכות וכדלקמן ו המטריצה A מייצגת את אורך המסלול המינימלי הזמני מהקדקוד ו לקדקוד J בהנחה שקיימת קשת , (/ , . /) אורך המסלול המינימלי הזמני מהקדקוד / לקדקוד . / הוא המספר שמיוחס לקשת . (/ , . /) אורך המסלול המינימלי מהקדקוד / לעצמו הוא , 0 כיוון שלא מאפשרים מעגלים שאורכם שלילי או אפס . הקביעה הזאת הגיונית למדי מאחר שאנו מחפשים מסלולים בעלי אורך מינימלי שהם מסלולים פשוטים וללא מעגלים . אם לא קיימת הקשת , (/ , . /) לא ברור שבעתיד יהיה מסלול מהקדקוד / לקדקוד J לכן המרחק המינימלי הזמני הקצר ביותר מהקדקוד ו לקדקוד j הוא המרחק המינימלי הגרוע ביותר , שהוא . 00 לדוגמה , עבור הרשת שלהלן :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית