נתון הגרף ay G = ( V , E ) פונקציות המשקל w : E + R באופן כללי , ישנן ארבע גרסאות שונות של בעיות המסלול הקצר ביותר . נדגים כל גרסה באמצעות הגרף ( הרשת ) המופיע בתרשים שבאיור . כאמור , המספרים שמעל כל קשת מייצגים את "המרחק" בין שני קדקודים בגרף . להלן הגרסאות השונות של בעיות המסלול הקצר ביותר י 5 . 2 . 1 גרסה ו - המסלול הקצר בין קדקוד המקור לקדקודים האחרים בגרסה זו נבחר קדקוד אחד מבין קדקודי הגרף . קדקוד זה ייקרא קדקוד מקור . ( source ) בגרסה זו המטרה למצוא מסלול קצר ביותר ( להלן 1 מסלול מינימום ) מקדקוד המקור לכל קדקוד אחר בגרף . נניח npiprw 1 : aA q שבאיור הוא קדקוד המקור . קל לראות כי 1 משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור לעצמו הוא . 0 משקל המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד B הוא , 1 והמסלול הוא ? . . A ^ B bpwn המסלול הקצר ביותר מקדקוד המקור A לקדקוד C הוא , 2 והמסלול הוא י . A—^ B ^? C שאלה 5 . 1 מה יהיו המסלולים הקצרים ביותר ומשקליהם עבור המקרים האלה ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית