בפרק הקודם הצגנו את בעיית המסלול הקצר באופן בסיסי ביותר . בפרק הזה נציג וננתח שיטות שונות לפתרון בעיות המסלול הקצר ביותר , ונחקור את סיבוביות זמן הריצה שלהן . בטרם נציג את הפתרונות ( אלגוריתמים ) השונים לבעייה הנדונה , נראה מספר דוגמאות לבעיית המסלול הקצר ביותר ( נוספות על זו שהצגנו בפרק הקודם . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית