נתון הגרף G = ( V , E ) אשר מיוצג בעזרת מטריצת סמיכות . אין מידע על הקשתות ( כלומר הגרף אינו משוקלל . ( נניח כי האורך של כל קשת הוא . 1 האם קיים מסלול כלשהו בין צומתי הגרף ? נתבונן בגרף שלהלן : מטריצת הסמיכות המייצגת אותו היא 1 מייצג את הערך הלוגי . TRUE 0 מייצג את הערך הלוגי . FALSE / i [ a , b ] = 1 כלומר קיימת קשת ( מסלול באורך ( 1 0-מ ל-ל . / , c ] 1 כלומר קיימת קשת ( מסלול באורך x- ^ b-n ( 1 = ^[ a נתבונן כעת בביטוי הזה : . A / a , b ] and A [ b , c ] לביטוי ערך ( TRUE ) 1 אם ורק אס A [ b , 0 ] -ל ערך ( TRUE ) 1 וגם A / a , by ? ערך . ( TRUE ) 1 כלומר , קיימת קשת < 2-מ ל-ל 2 וגם קיימת קשת b-n ., " -ל a ~^ bAb—^— > c כלומר , לביטוי A [ a , 6 ] andA [ b , c ] ערך ( TRUE ) 1 אם ורק אם קייס מסלול באורך 2 מהקדקוד a לקדקוד c העובר דרך הקדקוד . b באופן כללי , ניתן לה 0 יק שלביטוי A [ x , y ] and A [ y , z ] ערך ( TRUE ) 1 אם ורק אם קיים מסלול באורך 2 בדיוק מהקדקוד * לקדקוד z העובר דרך הקדקוד . /  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית