רשימת מונחים ארוכה למדי נוצרה לצורך תיאור הסוגים השונים של רשתות ומרכיביהן . אף-על-פי שניסינו להימנע מריבוי מונחים בפתיחה , אנו נאלצים להציג אי אלו מונחים שיהיו בשימוש בהמשך הפרק . אנו מציעים לכם לקרוא את הסעיף הזה פעם אחת כדי להבין את ההגדרות , ולחזור לסעיף הזה בכל פעם שתתקלו במושג חדש . אף-על-פי שמבחינה פיסית הרשתות עשויות להיות שונות זו מזו , יש להן תכונות משותפות רבות . נגדיר להלן שני מושגים חשובים , המשותפים לכל הרשתות י א . צמתים . למשל , ברשת הכבישים נוצר צומת במקום המפגש של לפחות שני כבישים ו ברשת המים נוצר צומת במקום החיבור של הצינורות ; ברשת הטלפונים , הצומת הוא המרכזייה , כי שם נפגשים קווי הטלפון . ב . קשתות . אמצעי לחיבור שני צמתים . למשל : קטע כביש המחבר שני צמתים הוא קשת ( של רשת הכבישים ) / קטע צינור המעביר מים בין שני חיבורים הוא קשת ( של רשת המים ) וכוי . באופן מופשט ניתן לתאר אפוא כל רשת פיסית כאוסף של צמתים , ואוסף של קשתות המחברות צמתים אלו . תיאור מופשט שכזה של רשת מכונה גרף . 4 . 2 . 1 גרף גרף ( graph ) מורכב מקבוצה סופית לא ריקה של צמתים ( nodes ) או קדקודים ( ve...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית