מודלים של רשתות מופיעים בצורות שונות ובמגוון רחב של יישומים בחקר ביצועים , במדעי המחשב וכמעט בכל שטחי המדע . למשל ! בתחום התחבורה : רשת כבישים ארצית או עירונית . בתחום התכנון : תכנון תעבורת סחורות ( בעיות תובלה , שהכרנו בפרק הקודם , ( רשתות תקשורת , ניהול משאבים ותכנון פיננסי , השמת עובדים , תכנון פרויקטים וכיוצא באלה . בתחום התקשורת : רשת קווי טלפון , רשת קווי שידור וכיוצא באלה . בתחום המיס : רשת קווי מים , רשת ארצית , רשת עירונית , רשת ביתית ורשת חקלאית . בתחום התעופה : רשת קווי התעופה . ההיקף הרב של השימוש במודלים של רשתות הוא בזכות תכונותיהם אלה ו א . ניתן למדל באמצעותם בעיות מעשיות רבות . ב . האלגוריתם לפתרון הבעיות פשוט ויעיל יותר לעומת שיטת הסימפלקס . בעיית התובלה שהכרנו בפרק הקודם היא בעיית זרימה אופיינית . הזרימה ממקור ליעד כרוכה בעלות מסוימת האופיינית לכל מקור ויעד . בבעיית התובלה המטרה היא לתכנן את הזרימה , זאת אומרת לקבוע כמה יחידות יועברו בין כל מקור ליעד כך שהעלות הכוללת תהיה מינימלית . בעיה אופיינית נוספת , הניתנת לתיאור באמצעות זרימה ברשתות , היא בעיית המסלול הקצר ביותר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית