בפרק הקודם הכרנו את מרכיבי בעיית התובלה , וראינו כי המבנה הייחודי של הבעיה מאפשר לפתרה בשיטת הסימפלקס לתובלה , שהיא גרסה מקוצרת ויעילה יותר של שיטת הסימפלקס הכללית . בפרק הזה נכיר מודלים ובעיות נוספות , המבוססים על זרימה ברשתות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית