שאלה 3 . 20 לפניכם נתונים של בעיית התובלה בחברת "מתוק בפה , ' המייצרת סוכריות בשני מפעלים . 4 ) , ( 5-ו והשולחת אותם לאחסון בשני מרכזי אחסון ( אלפא וביתא . ( א . הציגו פתרון אפשרי לא בסיסי . ב . שפרו את הפתרון מסעיף א' לפתרון בסיסי . ג . ללא קשר לסעיפים קודמים , מצאו פתרון בסיסי התחלתי בשיטת הפינה הצפונית-מערבית . ד . בהמשך לסעיף , 'ג מצאו פתרון אופטימלי לבעיה . שאלה 3 . 21 בבעיית חברת "גלידות אביב '' השתנו עלויות ההובלה באופן הזה ו c 13 = 1 . c = 4-1 מצאו פתרון אופטימלי לבעיה כאשר הפתרון הבסיסי ההתחלתי נמצא בעזרת שיטת הפינה הצפונית-מערבית . שאלה 3 . 22 חשבו את סיבוביות השגרה : "מצא פתרון בסיסי התחלתי בשיטת המחיר המינימלי' . שאלה 3 . 23 התפוקה היומית של שלוש מחצבות חצץ היא ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית