פתרון לשאלה 3 . 1 א . אם הצריכה השבועית של חנות המפעל בתל-אביב תגדל 330 . 000-ל חבילות גלידה , אז כמות הייצור השבועית של המפעלים , שהיא 780 . 000 חבילות גלידה , לא תספק את דרישות הצריכה השבועית של חנויות המפעל שתגיע 810 . 000-ל חבילות גלידה ( יהיה מחסור בגלידה . ( ב . כמות הייצור השבועית של המפעלים יכולה לגדול או לקטון . אם כמות הייצור השבועית הכללית של המפעלים תגדל , אזי יהיה עודף של גלידה שלא ייצרך על-ידי חנויות המפעל . אם כמות זו תקטן , אזי שוב , כפי שמתברר בסעיף , 'א המפעלים לא ייצרו את הכמות הנצרכת על-ידי חנויות המפעל . פתרון לשאלה 3 . 2 לאחר השינויים תיראה טבלת התובלה כך : פתרון לשאלה 3 . 3 2 , 410 , 000 שקלים 230 , 000 * 2 + 70 , 000 * 3 + 260 , 000 * 5 + 220 , 000 * 2 :- פתרון לשאלה 3 . 5 א . לו מפעל א' היה מייצר 16 טונות כותנה , במקום 12 טונות , היינו מקבלים עודף היצע של 4 טונות . בעיה של עודף היצע נקראת "בעיית תובלה לא . "מאוזנת ב . לו מרכז שיווק A היה צורך 10 טונות כותנה במקום 9 טונות , היינו מקבלים עודף ביקוש של טונה אחת . בעייה של עודף ביקוש נקראת גם היא '' בעית תובלה לא מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית