לתכנון הליניארי יישומים רבים . בפרק זה נרחיב את אופקינו בנושא באמצעות דיון על סוג חשוב של בעיות תכנון ליניארי והיא בעיית התובלה . לבעיית התובלה יש מספר מאפיינים חשובים . הראשון הוא , שבעיה זו מתעוררת לעתים קרובות בהקשרים מגוונים . כמו-כן , בעיות התובלה כרוכות במספר גדול של אילוצים ומשתנים , ולכן חישוב בשיטת הסימפלקס ידרוש מאמץ חישובי גדול מאוד . עם זאת , המבנה המיוחד של בעיית התובלה מאפשר לפתח גרסה מקוצרת של שיטת הסימפלקס ( המותאמת לבעיות תובלה ) שמביאה לחיסכון רב במספר החישובים הנדרשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית