פתרון לשאלה 2 . 1 פונקציית המטרה בדוגמה 1 יורדת לכיוון השלילי של ציר נ . ^ לפיכך , הנקודה שבה פונקציית המטרה מקבלת את ערכה המינימלי היא הנקודה השמאלית ביותר בתחום הפתרונות האפשריים . כלומר הנקודה , X = 1 וזהו הפתרון האופטימלי במקרה זה . פתרון לשאלה 2 . 2 א . השלב הראשון - הגדרת התחום האפשרי ו נצייר את הצירים x -1 x נוסיף את ' תחום הפתרונות האפשריים על-פי האילוצים על הפתרון ( ראו איור . ( 2 . 12 באיור רואים כי האילוץ על הפתרון A ' > 0 אינו תורם מידע לגבי תחום הפתרונות 2 האפשריים משום שגם ללא התחשבות באילוץ הזה תחום הפתרונות האפשריים לא היה משתנה . אילוץ על הפתרון אשר אינו תורם מידע לגבי תחוס הפתרונות האפשריים נקרא אילוץ עודף , וניתן לאתרו לאחר שלב זה על-פי התיאור הגרפי של תחום הפתרונות האפשריים . קיבלנו איפוא תחום אפשרי חסום . ב . השלב השני - מציאת הפתרון האופטימלי : בתחום האפשרי קיימים ארבעה קדקודים והם י * , = 1 , * = 0 . 1 1 = 3 , X = 0 . 2 A X = \ , X = 2 . 3 1 3 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית