בבעיית תכנון ליניארי יש למצוא , בתחום הפתרונות האפשריים , את הנקודה בעלת הערך האופטימלי , שיתקבל על-ידי הצבת נקודה זו בפונקציית המטרה . השלב הראשון בפתרון גרפי של בעיית תכנון ליניארי הוא שרטוט תחום הפתרונות האפשרי . השלב השני הוא מציאת הפתרון האופטימלי . מספר הנקודות בתחום הפתרונות האפשריים הוא בדרך-כלל אינסופי , ומציאת הנקודה בעלת הערך האופטימלי תלויה במבנה תחום הפתרונות האפשריים ובמבנה פונקציית המטרה . בדוגמה 1 נציג מודל תכנון ליניארי שיש לו משתנה החלטה יחיד , ונראה כיצד אפשר למצוא את הפתרון האופטימלי במקרה זה . דוגמה תח - פתרון גרפי לבעיית תכנון ליניארי בעלת משתנה החלטה יחיד נתונה הבעיה הבאה ו באיור 2 . 1 מוצג התיאור הגרפי של הבעיה . נמצא את הפתרון האופטימלי בשני שלבים . 1 הגדרת התחום האפשרי . . 2 מציאת פתרון אופטימלי . שלב ראשון - הגדלת התחום האפשרי הקטע המודגש על ציר x מתאר את תחום הפתרונות האפשריים הנתון על-ידי האילוצים על משתני ההחלטה . כלומר , הערכים של X ] בתחום זה מקיימים את האילוצים של הבעיה . התחום האפשרי המתקבל במקרה זה הוא . / 7 י 0 « חסום ( תחום סופי . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית