בפרק הקודם למדנו מהי בעיית תכנון ליניארי וכיצד לנסחה בצורה מתמטית על-ידי שימוש בשלושת מרכיבי מתל ההחלטה : . 1 משתני ההחלטה ; , 2 פונקציית המטרה ; . 3 אילוצים על משתני ההחלטה . כמו-כן , ראינו כי לצורך פתרון בעיות החלטה נהוג להשתמש במודלים מתמטיים המתאימים לבעיות החלטה מסוגים שונים ן המודל שבו עוסק ספר זה הוא מודל התכנון הליניארי . בבעיות המתאימות למודל התכנון הליניארי ישנם שני מאפיינים של מרכיבי מודל ההחלטה : מציאת מינימום או מקסימום של פונקציית מטרה ליניארית : האילוצים על משתני ההחלטה מתוארים על-ידי משוואות ' ליניאריות המגדירות תחום חסום . בעיות שניסוחן המתמטי עונה על שני המאפיינים הללו הן בעיות הניתנות לפתרון באמצעות מודל התכנון הליניארי . בפרק זה נלמד שתי שיטות לפתרון בעיות החלטה על-פי מודל התכנון הליניארי 1 . 1 השיטה הגרפית ; . 2 שיטת הסימפלקס ( שיטה אלגברית . ( או אי-שיוויונים . . 1 השיטה הגרפית כפי שראינו בפרק הקודם , לא נוכל לבטא בצורה גרפית בעיות החלטה שיש בהן יותר משני משתני החלטה , לכן פתרון בשיטה גרפית מוגבל לבעיות שיש בהן משתנה החלטה אחד או שניים . למרות מוגבלותה , שיטת הפתר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית