בסעיף זה נדגים כיצד ניתן לנסח בעיות תכנון ליניארי על-ידי מציאת שלושת מרכיבי המודל : משתני ההחלטה ; פונקציית המטרה ; האילוצים . דוגמה - 1 . 1 תכנון חקלאי חקלאי מגדל לאורך שנים מלפפונים ועגבניות בשדה ששטחו 30 דונם . השנה , לקראת הסתיו עליו להחליט כמה דונם יקצה לעגבניות וכמה יקצה למלפפונים . להלן ניתוח של גידוליו בשנים האחרונות : עקב הבצורת בשנים האחרונות הוקצבה לחקלאי , לתקופת הגידול הנוכחית , מכסת מים של 450 קוב ו האחראי על השיווק במושב דורש לקבל לפחות 1 טון מלפפונים על כל 3 טון עגבניות . נסחו את הבעיה כבעיית תכנון ליניארי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית