בסעיפים הקודמים הכרנו את בעיות התכנון הליניארי ומנינו את מרכיביו של מודל התכנון הליניארי . המאפיינים המתמטיים של מרכיבי מודל התכנון הליניארי הם י . 1 פונקציית מטרה ליניארית ; . 2 הפתרון כולל מציאת מינימום או מקסימום של פונקציית המטרה : . 3 האילוצים על משתני ההחלטה הם משוואות ליניאריות . 1 . 4 . 1 פונקציית מטרה ליניארית פונקציה ליניארית היא פונקציה שבנויה מסכום של איברים , אשר כל אחד מהם הוא קבוע או משתנה המוכפל במקדם ( קבוע ) ? המשתנים בפונקציה צריכים להיות בחזקת . 1 להלן כמה דוגמאות לפונקציות ליניאריות : Z = 3 A ' j + 2 A ' + 5 2 Z = 5 Xj -3 X -7 2 שימו לב , משתני הפונקציות CX -1 x ) הם בחזקת , 1 ומבנה הפונקציה הוא סכום של 2 x משתני הפונקציה , מוכפלים בקבוע ( שיכול להיות גם שלילי ) ועוד קבוע חופשי ( שגם הוא יכול להיות שלילי . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית