המרכז הישראלי לווינ ? 1 מדעי טכנולוהי ע"ש עמוס דה-שליט ואוניברסיטה הפתוחה בית הספר לטכנולוגיה נושח ההינו ? 7 M ? לתכמן ולפיתוח תכניות לימודים המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מט"ח ) חשוד הווינו ? התרגזת והספ 1 ר 0 אישור מס' נ 79 / ם 4 כתיבה ראובן חוטובלי שולה שצמן אלון סלפק עריכה מקצועית שולה שצמן ייעוץ אקדמי ודידקטי ד"ר ציפורה ארליך ( פרקים ( 2-1 ד"ר צבי פירסט ( פרקים ( 6-3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית