א אדהזיה 190 אוילר , הקירוב הסטנדרטי של , 256 אורך 13 אטווד , מכונת , 248 אינטראקציה 168 אימפטוס 149 אינרציה - ראו התמדה אלסטיות 160 , 156 אריסטו 148 , 67 ב בלימה 243 מרחק 241 _ גוף נקודתי 17 גלגלת 198 גלילאו גליליי 296 , 264 , 68 , 21 גרף 20 מהירות-זמן 76 , 48 , 41 מקום-הזמן 76 , 50 , 28 , 20 תא 1 צה-זמן 76 , 76 דה-וינצ ' י , לאונרדו 197 דטרמיניזם 257 דיאגרמת פיזור 20 דינמומטר 157 דינמיקה 147 דרך 22  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך