אחדות מן התנועות המוכרות לנו הן "נפילה חופשית בקרבת הארץ : " תפח הנושר מן העץ , אדם הקופץ ממקפצה לבריכה , כדור המתעופף בין שני שחקני כדורעף , פגז הנורה מתותח . כדי לפשט את הטיפול ב " נפילה חופשית בקרבת הארץ , " נניח כי : א . הגופים נעים בהשפעת כוח הכובד בלבד ( התנגדות האוויר ניתנת להזנחה ) כלומר התנועה היא "נפילה חופשית . " ב . הגופים אינם מתרוממים ואינם מתרחקים יתר על המידה ממקום זריקתם , כך שכוח הכובד קבוע לכל אורך המסלול , הן בגודלו והן בכיוונו . מסלול תנועתה של אבן הנזרקת כלפי מטה או מעלה , שונה ממסלול תנועתה של אותה אבן כאשר היא נזרקת בכיוון אופקי , למרות שבשני המקרים אותו כוח כובד פועל עליה . במקרה הראשון מתקבלת תנועה לאורך קו ישר , אותה כינינו זריקה אנכית . במקרה השני המהירות ההתחלתית מאונכת לכיוון כוח הכובד ומתקבלת תנועה בשני ממדים . תנועת גוף הנזרק במהירות התחלתית אופקית תכונה זריקה אופקית . במקרה הכללי , הזווית בין המהירות ההתחלתית לכוח הכובד יכולה להיות כלשהי , כגון במקרה של פגז הנורה מתותח . תנועה זו תכונה זריקה משופעת . בטיפול ב " נפילה חופשית בקרבת הארץ " נלך מן הקל אל הכ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך