א . הצגת הכוח ונורמלי & 0 fo P'foldnyMDDD PDA / ר p 6 Mfc [ 0 ( 1 ( 2 ; fzJ n / lA / n ' אחד הכוחות הוא כוח הכובד , הפועל כל 9 י מטה . כיוון שהספר מצוי במנוחה , הכוחות הפועלים עליו צריכים לקיים את הקשר , // oz . > IF = 0 שפועל על הספר כוח נוסף , שכיוונו אנכית מעלה . כיוון שהגוף היחיד הנוגע בספר הוא השולחן , סביר להניח שכוח זה מופעל על הספר על-ידי השולחן ( איור . ( 35 הוא מונע מהספר לנוע בכיוון כוח הכובד הפועל עליו , הכוח שהשולחן מפעיל הוא דוגמה לכוח המכונה כוח נורמלי . נסמן כוח נ ורמלי באות N ( קיצור ל- ^ תז ^ מ - ניצב בלועזית . ( כיוון הכוח הנורמלי הוא תמיד ניצב למשטח המגע . הערות : . 1 השולחן באיור 35 מפעיל על הספר כוח נורמלי , , N כלפי מעלה , והספר מפעיל על השולחן כוח נורמלי N' כלפי מטה ( הכוח N' אינו מסורטט באיור . ( 35 . 2 כוחות נורמליים לא חייבים לפעול דווקא בכיוון אנכי ; לדוגמה , כאשר מישהו דוחף ימינה ארגז עם ידו - היד מפעילה על הארגז כוח נורמלי , , N ימינה והארגז מפעיל על ידו כוח נורמלי , , N' שמאלה . ב . מודל הקפיצים של סוצק חומר מוצק בנוי מאטומים , שביניהם פועלים כוחות תאחיז...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך