היחס הישר בין הכוח הפועל על קצה קפיץ לשיעור התארכות הקפיץ עושה את הקפיץ למד כוח טבעי . קל לכייל מד כוח כזה : קושרים את קצהו האחד של קפיץ לנקודה קבועה , וכאשר הקפיץ אנכי , לקצהו השני קושרים מחוג אופקי . קובעים לוח אנכי בקרבת הקפיץ . בגובה שבו נמצא המחוג מסמנים על הלוח את השנת . " 0 " לאחר מכן תולים על  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך