נחסיר וקטור B מווקטור A ( כלומר נמצאו את ( A-B באופן אלגברי בשתי דרכים : על-פי ההגדרה א : נסרטט את הווקטורים ( -B ) -i A במערכת צירים , ונחבר אותם באופן אלגברי . על-פי ההגדרה ב : נמצא את רכיביו של הווקטור שיש להוסיף B- ? כדי לקבל את A דוגמה : 4 חיסור וקסורים גודלו של , 60 NinAimpi והוא מצביע ימינה . גודלו של וקטור B הוא , 40 והוא יוצר זווית בת 30 " עם הווקטור , A כפי שמוצג באיור 22 א . חשבו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור A-B פתרון : פתרון על-פי ההגדרה א : באיור 22 ב סרטטנו את הווקטורים ( -B ) -i A במערכת צירים . רכיבי הווקטור . A = 60 ; A = O : A נסמן את הווקטור ( -B ) ב- . B' נרצה לחשב את השקול c לווקטורים BM A רכיבי הווקטור B' ( על-פי האיור , רכיב ה ^ שלילי : ( cos 30 ° = 34 . 64 B ' = B ' cos 9 = 40 x 2 על-פי האיור , גם רכיב ה-ץ של B * הוא שלילי : נסמן : רכיבי הווקטור השקול : C רכיבי הווקטור c מסורטטים באיור 22 ג . גודל הווקטור השקול : C  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך