הגדרת שוויון בין שני וקטורים : שני וקטורים הם שווים אם הם שווים גם בגודלם וגם בכיוונם . לדוגמה הווקטורים B-1 A באיור 3 הם שווים . הם שווים , למרות שהם מתחילים מנקודות שונות ; הגדרת השוויון בין וקטורים אינה מתייחסת למיקום במרחב . מכאן שיתכן כי העתק של מכונית הנוסעת מישוב א לישוב ב שווה לעתק של אופנוע הנוסע מישוב ג לישוב ד , למרות ששני כלי הרכב יצאו ממקומות שונים והגיעו ליעדים שונים . וקטורים D-1 c ( איור ( 3 אינם שווים לווקטורים B-1 A למרות שהגדלים שלהם שווים לגדלים של הווקטורים B-1 A וקטור E ( איור ( 3 אינו שווה לווקטורים B -1 A למרות שכיוונו שווה לכיוון הווקטורים B-1 A הסבר : העתקת מכונית תחילה מקרית מלאכי לגדרה ואחר-כך מגדרה לרחובות שקולה להעתקת המכונית ישירות מקרית מלאכי לרחובות . מכאן נגזור את ההגדרה לחיבור שני וקטורים באופן גאומטרי . כלל המשולש לחיבור וקטורים : בהינתן שני וקטורים B-1 A ( איור 5 א ) ורוצים להציג את הווקטור c שהוא הסכום של שניהם , מעתיקים לראשו של אחד הווקטורים , לדוגמה , A את זנבו של הווקטור השני B , הווקטור הנמתח מזנב הווקטור הראשון A לראש של השני B מוגדר כסכום של...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך