נציג עתה שתי קבוצות של גדלים פיזיקליים : על המושג "גודל קיקלרי : " גודל סקלרי הוא גודל פיזיקלי המאופיין על ידי ערך מספרי בלבד . דוגמאות לגדלים סקלריים : אורך , נפח , זמן , טמפרטורה . את הטמפרטורה בחדר ( בהנחה שהיא אחידה ) אפשר לציין באופן מלא על ידי ציון מספר ויחידת מדידה , לדוגמה . 20 ° c אין כל מובן לכיוון הטמפרטורה . לחישובים בגדלים סקלריים משמשות הפעולות האלגבריות "הרגילות " המוכרות לנו . לדוגמה : אם הטמפרטורה בחדר היתה 20 ° c והיא ירדה 5 ° 0-ב אז הטמפרטורה הסופית בחדר היא חיסור אלגברי . 20 ° c - 5 ° c = 15 ° c : "רגיל" על המושג "גודל וקטורי : " גודל וקטורי הוא גודל פיזיקלי בעל תכונות גאומטריות דומות לאלה של העתק ; הוא מאופיין בפרט על ידי שני מספרים - מידה וכיוון . הערות : . 1 בסעיף 7 שבהמשך נציג מאפיין נוסף לגודל סקלרי ומאפיין נוסף לגודל וקטורי . . 2 "העתק " הוא דוגמה לגודל וקטורי . דוגמאות נוספות : מהירות ( יש חשיבות לכיוון המהירות ; למשל כאשר טסים מתל-אביב לאילת יש חשיבות לא רק לגודל מהירות הטיסה אלא כמובן גם לכיוון הטיסה - צריך לטוס דרומה ולא , למשל , מערבה , ( כוח ( כדי לתאר כ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך