קשר ( 14 ) מבטא את מהירותו של גוף ביחס לגוף אחר . נפתח עתה ביטוי לתאוצתו של גוף ביחס לגוף אחר , שאף הוא מואץ ביחס לכביש . נדון במצב הבא : מכונית A נעה ימינה בתאוצה קבועה , a ביחס למערכת ייחוס s ה " צמודה " לכביש . מערכת ייחוס שנייה , , s' ' A s " צמודה " אל משאית B הנעה ימינה בתאוצה קבועה , a ביחס ל- s ( איור . ( 62 B s בתור דוגמה , רשמנו בשורות הראשונה , השנייה והשלישית של טבלה 10 ערכים אחדים של הזמן , של מהירות המכונית ביחס למערכת הכביש , v ושל מהירות משאית B ביחס למערכת הכביש , . v B s A s בעזרת נוסחה ( 14 ) חישבנו את המהירויות של מכונית A ביחס למשאית v . „ , B וכתבנו את תוצאות החישובים ' בשורה הרביעית . נחשב עתה את התאוצות : על-פי השורה השנייה , תאוצתה של מכונית A ביחס ל- . a = 5 m / s 2 : S A s 2 עי / יפי השורה השלישית , תאוצתה של משאית B ביחס ל- . an < , = 2 m / s : S על-פי השורה הרביעית , מהירות מכונית A ביחס למשאית B משתנה בקצב של 3 m / s בכל שנייה , כלומר תאוצתה . a = 3 m / s 2 : B - ^ ^^ ^ A ^^ ' B , S I A , B A , S  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך