א . המושג "מהירות ממוצעת" הגדרנו את המושה "מהירות ממוצעת " עבור תוועה שוות-מהירות למקוטעין . וכליל את המושג למקרים שבהם מהירות הגוף משתנה יותר מפעם אחת , ועקרונית מספר השינויים יכול להיות אץ-סופי - כאשר היא משתנה ברציפות . הגדרת המושג "מהירות ממוצעת " עבור תנועה כלשהי לאורך קו ישר : כאשר גוף נע לאורך קו ישר בתנועה כלשהי , ובפרק זמן lpnyn At הוא , Ax אזי המהירות הממוצעת , , v של הגוף בפרק הזמן הנדון מוגדרת כיחס בין ההעתק לפרק הזמן שבו מתחולל ההעתק . Ay בשפה מתמטית : ( 5 ) v = — At הערות : . 1 כאשר התנועה היא שוות-מהירות - ערך המהירות הממוצעת אינו תלוי בשאלה אילו שתי נקודות בחרנו כדי לחשב את המהירות הממוצעת , כלומר המהירות הממוצעת קבועה , והיא מתלכדת עם המושג "המהירות של הגוף " שהגדרנו בסעיף , 4 . 1 תת סעיף ג . . 2 יחידות המהירות הממוצעת הן כמובן אותן יחידות של המהירות כפי שהוגדרה עבור תנועה שוות-מהירות . . 3 נניח שהעתקו של גוף מרגע t 1 = 3 s עד רגע . Ax = 12 mNin t 2 = 7 s המהירות הממוצעת היא : . v = Ax / At = 12 / 4 = 3 m / s המשמעות של המהירות הממוצעת היא שאילו גוף דימיתי היה נע מt = ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך