נניח כי גוף נע לאורך קו ישר , וברצונך לתאר את התנועה בפני חברך , שלא ראה את הגוף בתנועתו . , 7 ' 72 nr / 'lc > גלי ? n & jA nj \ 1 ani ? n ( bt f ov lanQj אם תאמר לחברך היכן הגוף היה ברגעים שונים , חברך יוכל לשחזר , לפחות בצורה מקורבת , את התנועה . כלומר עליך למדוד ברגעים שונים את המקום של הגוף הנע . זוהי פונקציה ; לכל ערך של זמן שנמדד מותאם ערך יחיד של המקום . הפונקציה המתארת את המקום של גוף כתלות בזמן מכונה בקצרה פונקציית מקום-זמן . תיאור תנועתו של גוף : תנועה של גוף מתוארת על ידי הצגת מקומו של הגוף כפונקציה של הזמן .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך