א . הגדרת יחידת האורך "סטר" בתקופות שונות , במקומות שונים ולמטרות שונות השתמשו במגוון רחב של יחידות אורך , כגון : מטר , סנטימטר , אמה , רגל ופרסה . המטר היא יחידת si לצרכים מדעיים . הסימון התקני של המטר הוא האות mNn ) m הראשונה של המילה ( meter . m 2 riDanV בעברית היחידה מסומנת ב-מ ' ( האות הראשונה של המילה מטר ) לדוגמה 2 מ . ' במאה השמונה-עשרה היו מקובלות שתי גישות מתחרות להגדרה של יחידת אורך תקנית : היו כאלה שהציעו להגדיר את המטר כאורכה של מטוטלת שמחצית זמן המחזור שלה הוא שנייה אחת ( איור . ( 1 אחרים הציעו להגדיר את המטר כחלק ה- 0 ו 1 / של חלק מקו האורך המשתרע מהקוטב עד לקו המשווה ( איור . ( 2 על פי הצעה זו המרחק מהקוטב עד קו המשווה ( רבע היקף כדור הארץ ) יהיה שווה , על פי ההגדרה ל-וח . 10 המטר היא יחידת אורך המתאימה לצרכי היום-יום של האדם - זהו סדר הגודל של גובהו , אורך שולחנו , אורך חדרו וכו י . בשנת , 1791 זמן קצר לאחר המהפכה הצרפתית , הכריעה האקדמיה הצרפתית למדעים לטובת ההגדרה הנסמכת על המרחק מהקוטב לקו המשווה על פני ההגדרה בעזרת מטוטלת . הסיבה היתה שזמן המחזור של מטוטלת תלוי בעו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך