א . משוואות - חלק א משוואה היא שני ביטויים הקשורים ביניהם בסימן . ” = ” דוגמה : x + 14 = 3 הביטויים נקראים אגפי המשוואה . פתרון משוואה המספרים שהצבתם במשוואה יוצרת שוויון מספרי נקראים פתרונות של המשוואה . מספר פתרונות של משוואה מספר סופי של פתרונות דוגמה 2 p = 9 : 1 למשוואה יש פתרון יחיד : p = 4 . 5 דוגמה y ( y - 3 ) = 0 : 2 למשוואה יש שני פתרונות : y = 3 y = 0 אין פתרון כאשר אין מספר שהצבתו במקום המשתנה יוצרת שוויון מספרי בין אגפי המשוואה , אומרים שלמשוואה אין פתרון . דוגמה x = x + 1 : 1 למשוואה אין פתרון , כי בהצבה של כל מספר במקום , x מקבלים באגף הימני מספר הגדול 1–ב מזה שבאגף השמאלי . דוגמה x = 2 : 2 0 למשוואה אין פתרון , כי המכפלה של 0 במספר כלשהו תמיד שווה . 0–ל אינסוף פתרונות במשוואה שבה אפשר להציב במקום המשתנה כל מספר ולקבל שוויון בין אגפי המשוואה , אומרים שכל מספר הוא פתרון של המשוואה , ולמשוואה יש אינסוף פתרונות . דוגמה 3 + x = x + 3 : 1 כל מספר הוא פתרון של המשוואה , כי לפי חוק החילוף שני הביטויים שווים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית