משוואות - חלק א א . משוואה ופתרון ( עמ' ( 14-4 ( 2 א . 8 ב . 0 , 2 ג . ( 3 1 א . 3 ב . 1 , 3 ג . 3 , 2 , 7 ד . 1 , 0 ה . 14 ו . ( 4 2 א , ב , ד ( 5 א . העלות החודשית בשקלים של חבילת השיחות ג . 30 1 דקות ( 6 30 2 א . 10 ב . 40 ג . ( 7 60 ב . 1 . 2 ( 8 ב . ( 12 4 1 2 ( 10 3 ( 9 4 א . 5 ב . 5 ג . 8 ד . 4 ה . 15 ו . 2 ז . 0 ח . 15 ט . 3 י . 6 יא . 1 יב . 0 יג . 2 . 5 יד . 4 טו . 2 טז . ( 13 0 . 8 א . 0 ב . 1 ג . 0 ד . 2 ה . 0 ו . 2 ז . 2 , 3 ח . ( 14 0 , 2 א . 1 , 0 ב . 0 ג . 1 ד . ( 15 1 ב . ( 20 2 א . 4 ב . אין ג . 2 ד . כל מספר ה . 0 ו . אין ז . אין ח . אין ט . כל מספר י . אין יא . כל מספר יב . כל מספר ( 21 א . 32 ב . 4 ג . 2 ד . 13 . 8 ה . 21 . 73 ו . ( 21 0 א . x = 10 ב . y = 1 2 ג . x = 4 ד . x = 1 , 000 ה . n = 6 ו . ( 23 a = 0 . 25 א . y = 7 ב . x = 4 ג . n = 14 ד . x = 1 ה . u = 5 ו . r = 0 ז . x = 11 ח . r = 40 ט . x = 1 י . x = 2 יא . x = 13 יב . ( 24 x = 2 ב . y = 0 3 y = 4 2 y = 1 1 ( 26 y = 7 6 y = 0 5 y = 8 4 א . a = 5 ב . a = 7 ג . a = 1 1 2 ד . y = 0 ה . x = 5 ו . x = 40 ז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית