•ָ••••• - ••• • א . משוואה ופתרון 1 בכל סעיף נתונה משוואה ולידה רשימת מספרים . בדקו כל מספר מהרשימה וקבעו אם הוא פתרון של המשוואה . הסבירו כיצד בדקתם . 2 בכל סעיף נתונה משוואה ולידה רשימת מספרים . בדקו כל מספר מהרשימה וקבעו אם הוא פתרון של המשוואה . 3 בסרטוט המוקטן שלפניכם x מייצג את אורך הצלע המשותפת של מלבן ושל ריבוע . אורך הצלע הסמוכה של המלבן הוא 6 ס"מ . א . השלימו את הטבלה . ב . היעזרו בטבלה ומצאו פתרון של המשוואה : 4 x = 2 x + 12 ג . מהו אורך הצלע המשותפת כאשר היקף הריבוע והיקף המלבן שווים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית